Κατασκευή Τεχνικών Έργων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Λευκάδας

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά τεχνικών έργων σε επιλεγμένες θέσεις των περιοχών Καλαμίτσι,Χορτάτα, Βαυκερή, Σύβρος, καθώς και άλλων περιοχών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν βλάβες καιφθορές στο οδικό δίκτυο, οι οποίες ελλοχεύουν κινδύνους για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται: αποκατάσταση καθιζήσεων, κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθέτηση φρακτών συγκράτησης βραχομάζας (βραχοπαγίδες), κατασκευή […]