English Italian Dutch German Swedish Russian
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας - Περιφ. Ιονίων Νήσων
Links Sitemap Επικοινωνία

Web Cam Lefkada - Κεντρική πλατεία

Χάρτες της Λευκάδας
Γιορτές Λόγου και Τέχνης στην Λευκάδα Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας
Εκδηλώσεις
Μουσεία στη Λευκάδα
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού

Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού- Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Λευκάδας, ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε Περιφερειακής Ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

       Τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των ως άνω περιφερειακών ενοτήτων απαρτίζουν τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Διοίκησης, Ανθρώπινων Πόρων και Μισθοδοσίας
β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
γ. Τμήμα Προμηθειών
δ. Τμήμα Γραμματείας 
    Γραφείο Κίνησης Οχημάτων

α. Το Τμήμα Διοίκησης, Ανθρώπινων Πόρων και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο για:

 1. Τη διαδικασία διορισμού, τοποθέτησης, μονιμοποίησης, μετακίνησης, προαγωγής, τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων, μετάταξης, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων, λύσης υπαλληλικής σχέσης και συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 2. Την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 3. Την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών των υπαλλήλων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και κάθε είδους βεβαιώσεων αναφορικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση.
 4. Τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών των υπαλλήλων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 5. Την επιμέλεια για την έκδοση της ετήσιας απόφασης καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, μετά από τις έγγραφες προτάσεις των Διευθύνσεων, καθώς επίσης και την έκδοση όμοιας απόφασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 6. Την έκθεση απόψεων και τη διαβίβαση αυτών μαζί με το σχετικό φάκελο στην αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή, στην οποία εκκρεμεί ένδικη διαφορά, σχετική με τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 7. Τη διενέργεια των εκλογών.
 8. Την τήρηση και διαχείριση των προσωπικών μητρώων του ανθρώπινου δυναμικού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και των πάσης φύσεως βάσεων δεδομένων που αφορούν θέματα προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 9. Την εφαρμογή της συστήματος αξιολόγησης στους υπαλλήλους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 10. Την υλοποίηση των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (εκθέσεις αξιολόγησης) για τους υπαλλήλους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 11. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων της Περιφερειακής Ενότητας σε σχέση με τις λειτουργίες των υπηρεσιών της.
 12. Την τήρηση κατάστασης με στοιχεία προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και ενημέρωση του ΑΣΕΠ.
 13. Την εισήγηση του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοποίηση του συνόλου των εργαζομένων στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
 14. Τη διαδικασία έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων θέσεως υπαλλήλων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία.
 15. Την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 16. Την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ για την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
 17. Τη διαδικασία πρόσληψης Δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
 18. Τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.
 19. Τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων σε συνεργασία με τους άμεσα προϊσταμένους τους.
 20. Τις ενέργειες στο πλαίσιο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των υπόχρεων.
 21. Τις ενέργειες στο πλαίσιο του ελέγχου ασθενούντων υπαλλήλων κατ΄ οίκον από ελεγκτή ιατρό.
 22. Τη μέριμνα για την εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (καθορισμός και υλοποίηση της ετήσιας στοχοθεσίας, ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας και κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης των σχετικών δράσεων).

Επίσης, είναι αρμόδιο με την υποχρέωση ενημέρωσης του Τμήματος Μισθοδοσίας της έδρας:

 1. Για την εκκαθάριση της τακτικής μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών όλου του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καθώς και των Δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή.
 2. Για την έκδοση Βεβαιώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
 3. Για την έκδοση κάθε μορφής βεβαίωσης μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων.
 4. Για την συμπλήρωση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) ΙΚΑ.
 5. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του ΠΔ. 410/88 και της εφάπαξ αποζημίωσης του Ν. 103/75 συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας.
 6. Για την περικοπή αποδοχών για οικονομικές εκκρεμότητες του προσωπικού (απεργίες, στάσεις εργασίας, αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά).
 7. Την έκδοση Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας, μετατασσόμενων μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 8. Την συμπλήρωση και την ηλεκτρονική αποστολή Δ.Α.Υ.Κ. των μονίμων υπαλλήλων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 9. Την παροχή απόψεων της Υπηρεσίας για αγωγές σε θέματα μισθοδοσίας ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων, νυν και πρώην υπαλλήλων της.

β. Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. Tη διεξαγωγή όλων των συναφών με τη ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως για τη διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη.
 2. Την είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την περιφερειακή ενότητα.
 3. Tήρηση του φυσικού ταμείου και διενέργεια των χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες.
 4. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
 5. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
 6. Τη μελέτη και αξιοποίηση όλες τις δυνατότητες δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα και επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους.
 7. Προστασία και διαχείριση της περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.
 8. Τον έλεγχο εσόδων από πρόστιμα, φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολούθηση της απόδοσής τους.

γ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για:

 1. Τη διενέργεια των διαδικασιών διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας «περί προμηθειών του δημοσίου» με χωρική αρμοδιότητα την Περιφερειακή Ενότητα που ανήκει ή/και περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας, συνοδευόμενου από τεχνικές προδιαγραφές.
 2. Τη μέριμνα της στέγασης και μεταστέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.
 3. Την τήρηση αποθήκης προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και κατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ. Τμήμα Γραμματείας
    Γραφείο Κίνησης Επιβατικών αυτοκινήτων ΠΕ

    Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας. Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας, για την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας πολίτες, καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

   Γραφείο Κίνησης Επιβατικών Αυτοκινήτων
Στις αρμοδιότητες του γραφείου ανήκουν ο έλεγχος και η τήρηση των νομίμων διαδικασιών κίνησης. Ο προγραμματισμός για τον έγκαιρο τεχνικό έλεγχο και έκδοση κάρτας καυσαερίων των οχημάτων. Η ρύθμιση και ο συντονισμός της κίνησης, διάθεσης, της τακτικής συντήρησης και της επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας (ανταλλακτικά, ετήσιο σέρβις, αλλαγή ελαστικών), σε συντονισμό με την αρμόδια Επιτροπή παροχής εντολών εκτέλεσης εργασιών, παραλαβής εργασιών, προμηθειών και ελέγχου πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων. Επίσης, στις αρμοδιότητες ανήκει η τήρηση μητρώου επιβατικών αυτοκινήτων καθώς και η μέριμνα για τον ευπρεπισμό τους.