Greek English Italian German Swedish Russian
Lefkada
Links Sitemap

Web Cam Lefkada - Central Square

Kaarten van Lefkada
Festival van woord en kunst Internationaal Folklorefestival
Evenementen
Museums & Galleries in Lefkada
The Web Site is hosted to SYZEFXIS

Musea

Museums & Galleries in Lefkada 

De bezoeker van Lefkada kan zich laten rondleiden in de archeologische en volkenkundige musea van het eiland. Die kan hij vinden in de  Gemeente Lefkada, de Gemeente Karya, de Gemeente Ellomenos en de Gemeente Sfakiotes.


GEMEENTE LEFKADA
Het Archeologisch Museum van Lefkada
is gevestigd in het Cultureel Centrum van de Gemeente Lefkada. De tentoongestelde vondsten bestrijken een ruime tijdsperiode, gaande van het Midden-Paleolithicum (200.000 – 35.000 v.Chr.) tot de Laat-Romeinse Tijd. In het museum worden in een aparte zaal de vondsten tentoongesteld van de opgravingen van de Duitse archeoloog Wilhelm Dörpfeld, die de theorie ontwikkelde dat Lefkada het Homerische Ithaka is. In het museum vindt men werktuigen, keramieken en bronzen voorwerpen, juwelen en grafgiften, voornamelijk uit het antieke Nirikos, Nydri, de Varkensgrot in Evgiros en de grot in Fryni.
Tel. 2645021635

Het Volkenkundig Museum van de Musico-filologische club “Orpheus” “Pantazis Kontomichis” werd opgericht in 1937 en bevat vele waardevolle en zeldzame stukken, evenals een rijke verzameling met voorwerpen uit het dagelijks leven en de bezigheden van de inwoners van Lefkada. Voor inlichtingen: 2645025497  

 

 

Het Fonograafmuseum: in de buurt van de centrale promenade in de oude stad huist een klein privémuseum met fonografen, grammofoonplaten, zeldzame gebruiksvoorwerpen, decoratievoorwerpen, werktuigen, doosjes, stempels, bankbiljetten en postkaarten van vroeger.
Tel. 2645021088
Het kerkmuseum van het Faneromeniklooster: in het Faneromeniklooster, buiten het dorp Fryni, op een afstand van 4 km van de stad Lefkada, gaat binnenkort een museum voor kerkelijke kunst open, met gevarieerde stukken afkomstig uit kerken en kloosters van het eiland, die een ruime tijdsperiode beslaan, van de Tweede Turkse Periode (1479 -1684) tot en met de eenmaking van het eiland met de onafhankelijke Griekse staat in 1864.
In een nieuw gebouw met twee verdiepingen binnen het kloosterdomein zijn er geschikte tentoonstellingsruimtes ingericht waar binnenkort een gevarieerde collectie van kerkelijke kunstvoorwerpen tentoongesteld zal worden. Het grootste deel van de collectie bestaat uit werken van schilders uit Lefkada en de andere Eptanisa, voornamelijk postbyzantijnse draagbare iconen en elementen uit iconostases (despotische iconen, epistylen, deurpanelen). Bijzonder interessant zijn de gevarieerde kerkelijke handschriften en oude drukwerken uit de kloosterbibliotheek, met zeldzame en oude uitgaven van Griekse en buitenlandse typografen uit de tijd vóór en tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Vermeldenswaard is ook het gevarieerde zilversmeedwerk, voornamelijk zegenkruisen, miskelken, kandelaars, schalen, het beslag van iconen en evangelies. Tot slot maken ook verschillende liturgische gewaden en onderdelen van prelatengewaden een belangrijk deel uit van de collectie, evenals een vermeldenswaardige reeks antimensia die dateren uit de 18e en 19e eeuw.


GEMEENTE KARYA

Het Volkenkundig Museum van het Borduurwerk van Lefkada “Maria Koutsochero”: In dit kleine privémuseum kan de bezoeker tussen de traditionele geëxposeerde stukken het leven en het karakter, het doorzettingsvermogen, het geduld en de vindingrijkheid ontdekken van de bewoners van de bergdorpen op Lefkada, die in moeilijke omstandigheden leefden en een volledige volkscultuur creëerden.
Tel. 2645041590

 GEMEENTE ELLOMENOS
Het Museum van Griekse Muziekinstrumenten in Ellomenos
ligt in Neochori en werd opgericht op initiatief van dhr. Panagiotis Tsatsoulas. Zowel het gebouw zelf – een oude olijfperserij die omgebouwd werd tot een uitstekende ontvangstruimte – als de traditionele volkskunst, de landbouwwerktuigen en de muziekinstrumenten die hier tentoongesteld worden, zijn uniek.
Tel. 2645093097GEMEENTE SFAKIOTES

  

Het Kontomicheio Volkenkundig Museum van de Gemeente Sfakiotes, in Kavalos, werd opgericht door de gemeente en is sinds de zomer van 2004 open voor het publiek. Het is gevestigd in het oude gebouw van de Basisschool van Kavalos, in een fantastische omgeving vol dennenbomen. Het museum handelt over werktuigen, hun belang voor de sociale ontwikkeling, de periode waarin ze gecreëerd werden, evenals het sociale en economische kader waarin de inwoners van Lefkada werkten in de tijd vóór de industrialisatie.
In de zalen van het museum vindt men:

  • Een collectie werktuigen voor verschillende beroepen, zoals de schoenlapper, de landbouwer, de timmerman, de kapper, de bouwvakker, de zevenmaker, de tinnegieter, de houthakker e.a.
  • Reconstructies van de ruimtes van het huis op Lefkada (keuken, oven).
  • Een collectie van oude foto’s.
  • Een collectie met weefsels en traditionele klederdracht.

Informatie: 
Voor een bezoek aan het museum, Αugustus-Januari, dagelijks 9:00 tot 13:30 uur en van 18:00 tot 21:00 uur.