Greek English Italian German Swedish Russian
Lefkada
Links Sitemap

Web Cam Lefkada - Central Square

Kaarten van Lefkada
Festival van woord en kunst Internationaal Folklorefestival
Evenementen
Museums & Galleries in Lefkada
The Web Site is hosted to SYZEFXIS

Kloosters


  Het klooster van
Faneromeni

Het klooster van Faneromeni: op de met groene dennen begroeide heuvel ten westen van de stad, van waar men een adembenemend uitzicht heeft op Ai Giannis, Gyra en het fort is het klooster van Faneromeni gebouwd. Met een eeuwenlange geschiedenis, die hoogstwaarschijnlijk teruggaat tot de eerste apostolische jaren, is het één van de belangrijkste monumenten van de streek en het enige klooster van het eiland dat nog steeds functioneert.

Volgens de overlevering lag op de plaats waar het klooster gebouwd is een marmeren tempel van de godin Artemis. De volgelingen van de apostel Paulus die het eerst op het eiland aankwamen, verzamelden hier de inwoners, verkondigden het christelijk geloof en creëerden het eerste “gebedshuis”. Een van hen, Sosion, werd tot eerste bisschop van Lefkada gewijd en stichtte het klooster.

Volgens kerkelijke bronnen kwamen hier in de tijd van Constantijn de Grote, na het eerste Oecumenische Concilie, vijf priesters met de bisschop van Lefkada Agatharchos. Twee van hen namen hun intrek in het klooster en de drie anderen stichtten het Retraitehuis van de Kerkvaders buiten het dorp Alexandros. Deze priesters bouwden de eerste cellen, vergrootten de kerk en organiseerden het monachisme op Lefkada.
Een andere traditie vermeldt dat de eerste icoon van de Maagd Maria, die besteld was in Constantinopel, aan de pater en icoonschilder Kallistos, na diens gebed geopenbaard werd als “niet door mensenhanden gemaakt”. Daarom werd de icoon Faneromeni (verschenen) genoemd.

De wonderdoende icoon
van Faneromeni

Het klooster kreeg zijn huidige vorm ten tijde van de Venetiaanse Overheersing, in 1734. De kerk werd in de 19e eeuw, na twee branden herbouwd en wordt gekenmerkt door een duidelijke invloed van de architectuur van Zakynthos.

De icoon van de Maagd Maria (1887) is een kopie van de oude, wonderdoende icoon van Faneromeni en werd gemaakt op de berg Athos. De iconostase werd na 1886 gemaakt en is van de hand van Efstathios Prosalentis de jongere. De iconen zijn het werk van de gebroeders Christodoulos en Thomas Zografos van Chionades in Epirus.

Ook zijn er in de iconostase werken van Leonidas Sideris, met taferelen uit het Nieuwe Testament. Het klooster werd onlangs gerenoveerd op initiatief van de abt. Er werd een nieuwe vleugel met cellen gebouwd, een vertrek voor de abt, een vergaderruimte, een bibliotheek en een kapel die toegewijd is aan Agios Silouanos van de berg Athos. Hier, in een hedendaags gebouw, wordt het Kerkmuseum van het klooster ondergebracht, met kenmerkende stukken van de kerkelijke kunst en traditie. Iconen, liturgische gewaden, heilige vaten, en boeken worden tentoongesteld op drie verdiepingen en geven de bezoeker een beeld van de evolutie van de cultuur op Lefkada.
Ook is er in het klooster een tentoonstelling over het christelijke boek, evenals een klein gasthuis voor de ontvangst van bedevaarders. Het klooster van Panagia Faneromeni, dat sinds eeuwen op een heilige rots staat, trekt een groot aantal bedevaarders aan. Panagia Faneromeni is de beschermheilige van “alle Lefkadiërs ter wereld” en wordt met grandeur gevierd op Pinkstermaandag.

Het klooster van Agios Nikolaos Nira, iets vóór de vuurtoren van Lefkata, werd hoogstwaarschijnlijk gesticht in het begin van de 17e eeuw, in 1637 of vroeger. Het werd gebouwd door zeven families die het ook een groot onroerend vermogen nalieten. De huidige kerk dateert van later. De iconostase is hedendaags met zijn iconen uit 1799. De dertien feesticonen en de drie despotische iconen zijn het werk van de iconenschilder Andreas Betsos. Ze zijn allemaal geschilderd met speciale eierverf bovenop het hout en zijn in vrij goede staat. De despotische icoon van de Heilige Nicolaas werd gemaakt door een andere gekende iconenschilder, Dimitrios Foskaris, in 1699. Het is de oudste ondertekende en gedateerde draagbare icoon van Lefkada. Ze werd gestolen en in 1979 teruggevonden met veel tekenen van slijtage. Tegenwoordig wordt ze bewaard in een gebouw van het klooster, in het dorp Athani. Het klooster heeft geen wandschilderingen.

Het klooster van Agios Georgios ligt in het bos van Skaros, iets na Kolyvata in de buurt van Alexandros, op een plateau met uitzicht over het noordwesten van het eiland. Volgens getuigenissen en documenten werd het gesticht in 1611. Het is één van de belangrijkste historische monumenten van centraal Lefkada. Het klooster kende zijn bloeiperiode ten tijde van de Turkse Overheersing, toen ook het bos van Skaros in zijn bezit kwam. In 1727 bezat het klooster 8 boerderijen, bebouwde het 708.000 m2 landerijen en hield het 900 schapen en geiten. De kerk van het klooster werd in 1709 uitgebreid. Op de oostelijke binnenmuur, die ongeschonden is gebleven, zijn heel bijzondere muurschilderingen te zien en ook de iconostase is interessant, die in 1724 vervaardigd werd en een kopie is van de iconostase van de kerk van Agios Minas in de stad Lefkada.

De Hermitage van de Kerkvaders

De hermitage van de Kerkvaders is al eeuwenlang geworteld in een rotsachtig gebied, 5 kilometer boven Nikiana, in de richting van Alexandros, in een grot dicht bij het gebied van Skaros. Het is één van de oudste christelijke monumenten van het eiland. Kerkelijke bronnen vermelden dat hier de drie kerkvaders, die naar het eiland kwamen na het eerste oecumenische concilie van Nicaea in Bithynia in 325 n.Chr., hun intrek namen in de grotten en, terwijl ze een ascetisch leven leidden, het evangelie verkondigden tot aan het eind van hun leven. In een naburige grot liggen hun graven en de sobere kapel van het retraitehuis dat te hunner gedachtenis gebouwd werd. 

Het klooster van Panagia Odigitria is het oudste christelijke monument dat op het eiland bewaard blijft. Het ligt dicht bij Apolpena, te midden van een olijfgaard. Sommigen zijn van mening dat het in 1449 – 1450 opgericht werd, terwijl anderen de oprichting vroeger dateren, rond de 11e eeuw. De kloosterkerk, de kerk van Panagia Odigitria, is een eenbeukige basilica met een houten dak die zich in goede staat bevindt. Op de oostelijke en de zuidelijke muur zijn delen bewaard gebleven van uitzonderlijk kunstige wandschilderingen die de Paleologische en de westerse stijl combineren. Zuster Eleni Paleologina, dochter van de heerser van Mystras Thomas Paleologos en echtgenote van de Servische heerser Brankovits, bracht hier het laatste deel van haar leven door, van 1463 tot 1474 en werd hier ook begraven.

Wandschilderingen in het klooster van
Agios Ioannis
in de vlakte van Karya
Het klooster van Agios Ioannis o Prodromos is gebouwd aan de rand van de vlakte van Karya, op een idyllische helling en is bij de lokale bevolking bekend onder de naam “Ai Giannis sto Livadi” (Sint-Jan in het Veld). Het werd opgericht in 1605 en voor een periode van drie eeuwen speelde het een belangrijke rol in het economische en geestelijke leven van het eiland. In het begin van de 19e eeuw was het klooster van Agios Ioannis het rijkste en grootste klooster op Lefkada en reeds vanaf de 18e eeuw waren het Odigitriaklooster en vijftien andere kerken van het eiland er ondergeschikt aan. Volgens de overlevering werd in 1622 de plaatselijke machthebber Simos Bouas of Grivas in de kloosterkerk begraven. De huidige kerk is recenter, eenbeukig, met een houten dak en een vrouwengalerij. Het heeft uitzonderlijke wandschilderingen, die dateren van 1736 tot 1753. Op de noordelijke muur zijn wandschilderingen in drie zones bewaard gebleven: in de eerste zone volledige heiligenfiguren, in de middelste zone bustes van heiligen en in de bovenste zone taferelen met verschillende figuren, door de tijd aangetast. In het westen onderscheidt men de heilige Constantijn en Helena en de aartsengel Michael. Naast de kloosterkerk van het klooster, te midden van dichte vegetatie, liggen de ruïnes van de kapel van Agios Nikolaos.

 
Het klooster van Archangelos Michaïl
in Vafkeri.
De hermitage van
de Kerkvaders
Het klooster van Asomatos Archangelos Michaïl: net buiten Vafkeri liggen de ruïnes van een van de bijzonderste en rijkste kloosters van het eiland. Men schat dat het gesticht werd in de 16e eeuw, ten tijde van de Turkse Overheersing. Volgens de historicus K. Machairas bestond het al lang vóór 1681. De oorspronkelijke kerk was een kleine eenbeukige zaal met een houten zadeldak en werd aangevuld met kleine lage cellen. In 1700, ten tijde van de Venetianen, beleefde het klooster zijn hoogtijdagen met 19 cellen en vele landerijen en vee. De kloosternederzetting lag in een dichtbegroeide en rijke vallei. Vandaag getuigen enkel de ruïnes van de kloosterinfrastructuur (cellen, gastenkamers, opslagplaatsen, olijfperserij, stallen) van de vroegere economische welvaart ervan.
De kloosterkerk bezit belangrijke wandschilderingen, die vervaardigd werden aan het eind van de 16e tot het begin van de 17e eeuw en die toen de hele kerk bedekten. De voorstelling van “Panagia Platytera” in de nis van het koor en de “Hemelvaart van Christus” boven zijn het bewonderen waard. De icoon van de “Uiterste Vernedering” in de ruimte van de proskomidie-tafel, het “Visioen van de Heilige Petrus” en het “Offer van Abraham” zijn indrukwekkende taferelen, evenals de rij profeten en volledige heiligenfiguren. Een van de best bewaarde taferelen, met eenvoudige warme kleuren en een volledig evenwichtige compositie, is het “Wonder in Chonae van de Aartsengel Michael”, aan wie het klooster opgedragen is.

De Rode Kerk
in Platystoma

Het historisch klooster van de Rode Kerk van Evangelistria ligt in Platystoma. Het oorspronkelijke kerkje werd in 1478 opgericht door twee monniken en gebouwd met natuursteen en lokale rode klei en daarom wordt het de Rode Kerk genoemd. Het klooster dat later, in de 16e eeuw gebouwd werd, groeide uit tot een religieus centrum met een uitzonderlijke faam en een groot vermogen. De jongste jaren werden de kerk en de iconostase verder aangevuld en gerepareerd. De oudere despotische iconen zijn belangrijke werken van de Kretenzer Michaïl Gen, dateren uit 1723 en worden tegenwoordig bewaard in de Collectie van Postbyzantijnse Kunsticonen uit de Eptanisa, in de openbare bibliotheek van Lefkada. Het zijn de “Maria-Boodschap”, “De meesteres van de Engelen”, “Christus Koning der Koningen” en “Johannes de Doper”. Ook de iconostase in houtsnijwerk is buitengewoon, met vijf schitterende, heel goed geconserveerde iconen. De Rode kerk is één van de belangrijkste christelijke monumenten van Lefkada.

Het Klooster van Profitis Ilias ligt in Spanochori en zoals uit oude documenten blijkt, werd het als een ruïne door de Venetiaanse regering afgestaan aan de priester Venetio Vonasieri, die het heropbouwde. In 1815 kwam het in handen van de staat. Het werd recent gerestaureerd en is open voor het publiek. 

Agios Ioannis in Rodaki

Het klooster van Agios Ioannis: Vijf kilometer ten zuiden van het dorp Vournika, in Rodaki, boven de baai van Vasiliki, staat één van de meest interessante kloosters van het eiland. Waarschijnlijk werd het gebouwd in 1654, bovenop de fundamenten van een antieke Dorische tempel van Demeter, de godin van de landbouw en de vruchtbaarheid. Het bijgeloof dat als een kinderloos koppel een mis celebreert in deze kerk en op de drempel van de ingang stapt, het een kind zal krijgen, is dan ook hoogstwaarschijnlijk de echo van een overtuiging uit de Oudheid. Er zijn sporen van de antieke tempel bewaard, zoals de Dorische kapitelen en een deel van de geplaveide vloer. Rond het einde van de 18e eeuw kwam het klooster in handen van de staat en in 1797 werd het afgestaan aan het Asomatosklooster in Vafkeri. De oorspronkelijke kerk, die in redelijk goede staat bewaard blijft, te midden van een ruime voorhof, werd herhaaldelijk uitgebreid, de monnikencellen werden talrijker en er werden hulpruimtes gecreëerd. Delen van de wandschilderingen op de oostelijke muur van de kloosterkerk zijn in goede staat bewaard en zijn het voorbeeld van een uitzonderlijke stijl. In de nis van het koor ontwaart men het strenge Platytera-icoon. In de ruimte van de proskomidie-tafel wordt de Uiterste Vernedering afgebeeld, vervolgens de vroege martelaar Stefanos en Agios Romanos. Ondanks de slijtage waaraan de taferelen te lijden hebben, is de fijne, elegante techniek ervan overduidelijk. 

Het klooster van Agios Georgios in Marantochori werd op het einde van de 16e of het begin van de 17e eeuw opgericht, in elk geval vóór 1620. Het klooster was niet groot maar wel heel rijk en had veel landerijen. Volgens getuigenissen van de inwoners werd de kerk in 1922 een plaats waar mensen met de pokken in quarantaine werden geplaatst. Daarom werden de muren na de epidemie voor desinfectie met een hamer bewerkt en witgekalkt. De kleine kloosterkerk stond vol met wandschilderingen, waarvan maar enkele bewaard zijn gebleven. Ook een deel van de iconostase uit kunstig houtsnijwerk, dat van het midden van de 18e eeuw dateert, is bewaard gebleven. Daarin staan twee bijzondere iconen van de maagd Maria en van Christus.

Het klooster van Agios Kirykos in Athani werd gesticht ten tijde van de Turkse Overheersing. Het is klein en kwam in de 18e eeuw onder het gezag van het Asomatosklooster van Vafkeri. Het werd door aardbevingen verwoest en weer heropgebouwd. De deur van de altaarruimte van de kloosterkerk, waarop Christus afgebeeld staat, is één van de oudste van het klooster en bevindt zich tegenwoordig in de kerk van Panagia Rachiotissa.

Het klooster van Agios Nikolaos ligt op ongeveer 3 kilometer van Nikoli. Ooit stond hier de kerk van een klein klooster, dat volgens een getuigenis gebouwd werd in 1651. De enige ingang bevindt zich aan de zuidkant van de kerk en boven de deur is er een uitgehouwen kruis met een opschrift. De omliggende ruïnes bevestigen het bestaan van het klooster.

Agios Prodromos
op Meganisi
Het kleine klooster van Agios Ioannis o Prodromos is gebouwd aan een kiezelstrand in het westen van Meganisi. Het heeft misschien geen belangrijke wandschilderingen of bijzondere architecturale kenmerken, het heeft echter een grote geschiedenis. Zonder dat het volledig bevestigd is, wil de traditie dat de fundamenten van het klooster gelegd werden vóór 1477. Er wordt gezegd dat het verwoest werd door piraten, die de icoon van de heilige in zee gooiden. Later werd de icoon teruggevonden in de netten van een visser. In 1800 stuurde de monnik Ioannis Patrikis, die uit een gegoede familie kwam en zowel op Ithaka als op Meganisi erg geliefd was en die het klooster vaak bezocht, een zuster om het weer op te bouwen. Er wordt gezegd dat deze zuster, met de hulp van een inwoner van Meganisi, Vasilis Politis, onafgebroken werkte om haar doel te bereiken en zelfs tot bij de Tsaar van Rusland kwam om het nodige geld te verzamelen. Op het einde slaagde ze erin. Het klooster werd heropgebouwd en de zuster bleef er tot aan haar dood. Haar graf ligt tussen de fundamenten van de oude en de nieuwe muur van het koor.