Greek English Italian German Swedish Russian
Lefkada
Links Sitemap

Web Cam Lefkada - Central Square

Kaarten van Lefkada
Festival van woord en kunst Internationaal Folklorefestival
Evenementen
Museums & Galleries in Lefkada
The Web Site is hosted to SYZEFXIS

Fauna

De fauna van de “Divaria” van Lefkada.

De twee lagunes van Lefkada – Divaria of Ivaria voor de lokale bevolking – vormen unieke biotopen, vooral vanaf de winter tot aan de lente, wanneer ze bruisen van het leven, met de komst van grote aantallen trekvogels. Deze vogels vinden een veilig onderkomen op de schorren van de lagunes, te midden van de zeekralen en de biezen, die de volledige bodem in en rond de lagunes bedekken.

Naast de meeuwen (Larus argentatus, Larus larus), die hier het hele jaar door onderdak vinden, komen vanaf het begin van de herfst ook meerkoeten (Fulica atra), aalscholvers (Phalacrocorax carbo), kleine zilverreigers (Egretta garzetta), wilde zwanen (Cygnus Cygnus), wilde eenden (Anas platyrhynchos), steltkluten (Hi-mantopus himantopus) en vele andere kleine vogels en watervogels aan.

De meerkoeten vormen de grootste populatie, onmiddellijk gevolgd door de wilde eenden.

De aalscholvers zitten bovenop de stenen van de oude weg die uitsteken te midden van de kleine lagune en zodra de zon ondergaat maken ze pijlvormige formaties en vliegen ze allemaal tezamen naar het eilandje Sesoula om daar de nacht door te brengen.

De zilverreigers zijn de mooiste vogels van de lagunes en in de winter, als ze niet gemakkelijk voedsel vinden, vliegen ze rondjes boven de visvijvers om hier en daar een visje mee te pikken.
Sommige jaren, vooral bij strenge winters, komen de beroemde zwanen naar Lefkada, tot genoegen van groot en klein, die hen met plezier bewonderen.
Een speciaal geval zijn de steltkluten, grote watervogels, die erg bedreigend gedrag kunnen vertonen, vooral wanneer hun jongen zijn uitgekomen. 

De meeuwen zijn vaste inwoners van het eiland, het hele jaar door. 

Tot de fauna van het bergachtige deel van het eiland behoren hazen, vossen, stinkdieren, wezels, patrijzen, merels, lijsters, sperwers, houtsnippen, raven, kraaien, wilde duiven, roodborstjes, hoppen, leeuweriken, groenvinken, putters, uilen, eksters, mussen, veldleeuweriken, zwaluwen, steenzwaluwen, wielewalen, kwikstaarten en vele andere kleine vogels.

 

De hoofdstukken over de flora en fauna van de provincie Lefkada zijn geredigeerd door de landbouwingenieur van het Directoraat voor Plattelandsontwikkeling van de Provinciale Overheid van Lefkada Babis Lazaris.