Greek English Italian Dutch German Russian
Lefkada
Links Sitemap

Web Cam Lefkada - Central Square

Kartor over Lefkas
Litteratur- och Konst Festivalen Internationell Folkdans Festival
Evenemang
Museums & Galleries in Lefkada
The Web Site is hosted to SYZEFXIS

Vårdenheter

Landstinget/Lefkas : Kommun
Adress: Valaoriti 24 Lefkas 31100                              Quide for patients and visitors 
Telefon: 2645360244
Fax: 2645025377
Email: teplefkas@gmail.com
 
  
Lefkas Allmänna Sjukhus följer öns historia och påverkas märkbart av den.
Den börjar som en Italiensk Förening och skola för hemlösa och utvecklas till att täcka öbefolkningens vårdbehov.
I grunden börjar historien år 1953 när sjukhuset startar sin verksamhet med kungligt dekret och med följande avdelningar: Patologisk, Kirurgisk och Förlossningsavdelning. År 1964 överlåter Lefkas kommun mark till sjukhuset för att bygga ett nytt vinge, medans, 1986 ombildades till Allmän Sjukhus för Länet Lefkas och inkostkällorna, syftet och sjukhusets verksamhet fastställdes.
Idag, så finns 13 avdelningar, varav 4 laboratorier, och en nystartad njuravdelning. Har under sig 1 Vårdcentral och 10 Regionala Läkarmottagningar med en personalstyrka på 224 personer. Under 2004 mottogs 56.000 patienter i sjukhusets läkarmottagningar.

Personalstyrka
Medicinsk personal
38
Sjukvårspersonal
99
Övrig vetenskapligpersonal
21
Administrativ personal
44
Teknisk personal
15
Visstidsanställda
7
Totalt
224
 
 
VårscentralerRegionala Läkarmottagningar
Med artikel 14 i den grundade lagen 1397/83 angående sjukvården, så bildas det lagliga ramen för bildningen med gemensamt ministerbeslut´av , Vårdcentraler som decentraliserade organiska enheter till Länsjukhusen och Regionala Läkarmottagningar som decentraliserade enheter till vårdcentralerna. Med samma beslut fastställs sätet och ansvarsområdet samt deras personalstyrka. Vårdcentralens placering bygger på befolkningsfördelningen och upptagningsområdet. Regionala Läkarmottagningar   är indelade i mottagningar som har öppet under vissa dagar och vissa timmar och i mottagningar som har öppet dygnet runt.
Vårdcentralerna har direkt kontakt med det administrativa sjukhuset i frågor om vård, utbildning och organisation.

Viktiga Email-adresser 

Sjukhusets Interna telefonkatalog