Greek English Italian German Swedish Russian
Lefkada
Links Sitemap

Web Cam Lefkada - Central Square

Kaarten van Lefkada
Festival van woord en kunst Internationaal Folklorefestival
Evenementen
Museums & Galleries in Lefkada
The Web Site is hosted to SYZEFXIS

Medische faciliteiten

Provincie/gemeente: Lefkada
Adres: Valaoriti 24 Lefkada 31100                                 Quide for patients and visitors 
Telefoon: 2645360244
Fax: 2645025377 
Email: teplefkas@gmail.com

Het ziekenhuis van Lefkada is nauw verbonden met de geschiedenis van het eiland en werd er aanzienlijk door beïnvloed.

Het begon als Italiaanse congregatie en school voor behoeftigen, later lenigde het de behoefte van de bevolking aan medische verzorging.

De geschiedenis van het ziekenhuis begint pas echt in 1953 toen het door een koninklijk besluit gelegaliseerd werd. Het bestond toen uit de afdelingen Algemene Geneeskunde, Chirurgie en Verloskunde. In 1964 stond de gemeente Lefkada aan het ziekenhuis een stuk grond af voor het optrekken van een nieuwe vleugel en na een ministerieel besluit werd het in 1986 gereorganiseerd en omgedoopt tot Provinciaal Algemeen Ziekenhuis van Lefkada. In dit besluit werden de bronnen van inkomsten, het doel en de diensten van het ziekenhuis opnieuw vastgelegd.

Vandaag omvat het 13 afdelingen, waaronder 4 laboratoria en de afdeling Nierdialyse staat nog in zijn kinderschoenen. Onder zijn bevoegdheid staan 1 medisch centrum en 10 regionale poliklinieken. Het personeel bestaat uit 224 personen. In 2004 behandelde het meer dan 56.000 patiënten in zijn poliklinieken.

Human ressources 

Dokters 38
Verplegend personeel 99
Ander wetenschappelijk personeel 21
Administratief personeel 44
Technisch personeel 15
Personeel voor bepaalde duur 7
Totaal  

224

 Medische Centra - Regionale poliklinieken 

Met artikel 14 van de wet 1397/83, waarmee het Griekse Gezondheidssysteem werd vormgegeven, werd met een gemeenschappelijk besluit van de ministers van het Presidentschap, Economische Zaken en Gezondheid - Welzijn, het wettelijk kader gecreëerd voor de oprichting van Medische Centra als gedecentraliseerde organische afdelingen van de ziekenhuizen van de provincie en Regionale Poliklinieken als gedecentraliseerde afdelingen van de medische centra. Met hetzelfde besluit werd de vestigingsplaats, het verantwoordelijkheidsgebied en het aantal arbeidsplaatsen van elk ervan vastgelegd. De hoofdplaats van elk medisch centrum werd bepaald met als criterium de gelijkmatige dienstverlening aan de bewoners van de streek. De regionale poliklinieken onderscheiden zich in poliklinieken met bepaalde werkingsdagen en -uren en poliklinieken die 24 uur per dag paraat staan.

De Medische Centra zijn op wetenschappelijk, verpleegkundig, onderwijskundig en functioneel gebied onmiddellijk verbonden met het ziekenhuis waaronder ze organisch en administratief ressorteren.


Nuttige e-mails  
Gids met externe telefoonnummers van ziekenhuizen