English Italian Dutch German Swedish Russian
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας - Περιφ. Ιονίων Νήσων
Links Sitemap Επικοινωνία

Web Cam Lefkada - Κεντρική πλατεία

Χάρτες της Λευκάδας
Γιορτές Λόγου και Τέχνης στην Λευκάδα Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας
Εκδηλώσεις
Μουσεία στη Λευκάδα
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1/8/2017

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θέμα: Ανακοίνωση για την ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ των ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ
Κατηγορία: ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            1/8/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                              Αρ. Πρωτ: 62091/9940
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Λευκάδας 
                            Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη
Ταχ. Κώδικας    : 311 00 Λευκάδα
Πληροφορίες    : Β. Λάμπρης
Τηλέφωνο        : 26453 60751
FAX                   : 26453 60745
e-mail               : ktiniatriki.lefkada@pin.gov.gr  
                                                                           

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση για την Καταγραφή των Ιπποειδών»

ΣΧΕΤ.  : Το υπ’ αριθμ. 2333/78761/19-7-2017 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 172/5332 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 351/β/9-2-2017) στη χώρα μας εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα Ιπποειδή και τα Αγρια Πτηνά. Ο Πυρετός του Δυτικού Νείλου είναι νόσος η οποία μεταδίδεται με έντομα (κυρίως κουνούπια) στον άνθρωπο και τα ζώα (Ζωοανθρωπονόσος) και αποτελεί απειλή για τη Δημόσια Υγεία. Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την διερεύνηση της επιδημίας του Πυρετού του Δυτικού Νείλου, τον προσδιορισμό της πιθανής προέλευσης και τις δεξαμενές του ιού στο περιβάλλον και την οριοθέτηση των γεωγραφικών περιοχών της χώρας που αποτελούν περιοχές υψηλού κινδύνου, ώστε στη συνέχεια να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου, επιτήρησης και πρόληψης της νόσου, για την καλύτερη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων.

Προϋπόθεση εφαρμογής του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση του υπάρχοντος μητρώου και η καταγραφή όλων των μη καταγεγραμμένων ιπποειδών και των εκτροφών της χώρας (οργανωμένων και μη). Κάθε εκτροφή πρέπει να είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εκτροφών που τηρείται στην υπηρεσία και τα ιπποειδή να είναι καταγεγραμμένα και εφοδιασμένα με Ατομικό Δελτίο Αναγνώρισης και Μετακινήσεων Ιπποειδούς (ΑΔΑΜΙ).

Για την καταχώρηση της εκτροφής απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία του κατόχου της: i) Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο του ιδιοκτήτη
ii) Ταχυδρομική Διεύθυνση Κατοικίας του ιδιοκτήτη
iii) Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου/Κάρτας Εργασίας.
iv) Α.Φ.Μ.
v) Τηλέφωνα η/και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email)
vi) Έδρα εκτροφής (Δήμος, οικισμός και τοποθεσία διατήρησης των ιπποειδών)

Για την καταγραφή ιπποειδούς και έκδοση ΑΔΑΜΙ, απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία του
i) Το Είδος (Ίππος, Όνος, Ημίονος)
ii) Το Φύλο (Αρσενικό, Θηλυκό, Ευνουχισμένο)
iii) Το Χρώμα (Μαύρο, Άσπρο, Καφέ κ.λ.π.)
iv) Η Φυλή (Αραβικό, Πίνδου, Σκύρου κ.λ.π)
v) Η Ηλικία (μήνας και έτος γέννησης)
vi) Η Χώρα και ο Τόπος γέννησης
vii) Το Ύψος (ύψος ιπποειδούς είναι η απόσταση του ακρωμίου από το έδαφος σε εκατοστά. Ακρώμιο είναι το σημείο της σπονδυλικής στήλης ανάμεσα στους ώμους του ζώου).
viii) Τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά (είδος χαρακτηριστικού και θέση εντοπισμού π.χ. λευκή κηλίδα στο μέτωπο, μαύρες ραβδώσεις στα πίσω πόδια κ.λ.π ).

Η διαδικασία καταχώρισης των εκτροφών και καταγραφής των ιπποειδών με την έκδοση των ατομικών δελτίων αυτών, πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2017. Για το λόγο αυτό κάθε κάτοχος ιπποειδούς πρέπει, εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, να προσέλθει στο Τμήμα Κτηνιατρικής Λευκάδας (Διοικητήριο) προκειμένου να καταχωρηθεί και να καταγράψει τα ιπποειδή που έχει στην κατοχή του. προσκομίζοντας παλαιότερα έγγραφα που ενδεχομένως έχει στην κατοχή του (έγγραφο αγοραπωλησίας. παλιό πιστοποιητικό κ.λ.π.). Για την διευκόλυνση της καταγραφής και την ακρίβεια των στοιχείων που θα αναγραφούν στο ατομικό δελτίο κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση στην υπηρεσία έντυπων ή ψηφιακών έγχρωμων φωτογραφιών (4 φωτογραφίες για κάθε ζώο με λήψεις μία πρόσθια (κεφαλή), μία οπίσθια (ουρά) και δύο πλάγιες (δεξιά και αριστερή πλευρά).

Οι Δήμοι Λευκάδας και Μεγανησίου, η Αγροφυλακή, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός και οι Ιδιώτες Κτηνίατροι, που είναι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου, παρακαλούνται να το δημοσιοποιήσουν με κάθε δυνατό μέσο, να ενημερώσουν τους κατόχους ιπποειδών για την υποχρέωση καταγραφής και να γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία μας στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτητών που ενδεχομένως έχουν υπόψη τους στα πλαίσια άλλων δραστηριοτήτων (αγοραπωλησίες, αναφορές, δηλώσεις, περίθαλψη κ.λ.π).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.


                                                                                                             Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

                                                                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ
                                                                                                                           Κτηνίατρος

<< επιστροφή